Базовий модульБАЗОВИЙ МОДУЛЬ 

Тема 1. Інформаційні технології в суспільстві (11 год.)
6. Навчанняв Інтернеті. Професії майбутнього – аналіз тенденцій на ринку праці.
7-8. Інтернет- маркетинг та інтернет - банкінг. Системи електронного урядування.
9-10. Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту.
11. Контрольна робота № 1 з теми: «Інформаційні технології в суспільстві»


Тема. 2 Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних (7 годин)

12. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Комп'ютерний експеримент.
13. Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних.
14. Візуалізаціярядів і трендів даних. Інфографіка.
15-16. Програмні засоби для складних обчислень, аналізу даних та фінансових розрахунків.
17. Розв’язування рівнянь, систем  рівнянь, оптимізаційних задач. Розв'язання задач з різних предметних галузей.
18. Контрольна робота № 2 з теми: «Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних».


Тема 3. Системи керування базами даних (9 годин)
19-20. Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх призначення.
21. Реляційні бази даних, їхні об’єкти. Ключі й зовнішні ключі.
22. Зв’язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку.
23. Створення таблиць.
24. Введення і редагування даних різних типів. Запити на вибірку даних.
25-26. Впорядкування, пошук і фільтрування даних.
27. Контрольна робота № 3 з теми: «Системи керування базами даних».


Тема 4. Мультимедійні та  гіпертекстові документи (8 годин)

35. Контрольна робота № 4 з теми: "Мультимедійні та гіпертекстові документи"

1 коментар: